Trương Thị Kim Anh

Tạo yêu cầu

Trương Thị Kim Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Thừa Thiên Huế
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Thành Phố Huế, Huyện Phú Vang

Toán 8,5.Lý 7.Hoá 8
Văn 8.75
Học trường phan đăng lưu trong vòng 3 năm đã rút dra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình được giáo vien hướng dẫn. Nếu được nhận tôi sẽ cố gắng dạy hết mình và đảm bảo cháu sẽ giỏi

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985