Trương Thị Mỹ Hạnh

Tạo yêu cầu

Trương Thị Mỹ Hạnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1984
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Pháp, Toán lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận 2

Có kinh nghiệm dạy tiếng pháp, toán pháp, toán việt 15 năm
Nhiệt tình, đúng giờ, thương trẻ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985