Trương Thị Như Ý

Tạo yêu cầu

Trương Thị Như Ý

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 1

Ưu điểm:
Đang là 1sv ngành Giáo dục Tiểu học
Có kinh nghiệm
Nhiệt tình
Chu đáo với học sinh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985