Trương Thị Thu Thủy

Tạo yêu cầu

Trương Thị Thu Thủy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Đà Nẵng
  • Tiếng Nhật, Tiếng Trung

Tốt nghiệp trường đại học ngoại Ngữ Đà Nẵng, chuyên ngành tiếng Nhật, biết 2 ngữ Nhật và Trung, có kinh nghiệm làm giáo viên trung tâm, dạy kèm tại nhà 4 năm, có thể dạy luyện thi, giao tiếp,...

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985