Trương Tiến Dũng

Tạo yêu cầu

Trương Tiến Dũng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Nha Trang

Giáo viên chuyên Toán - Lý. Tốt nghiệp đại học Quy Nhơn. Có kinh nghiệm dạy kèm từ thời sinh viên. Cách soạn giáo án dạy tùy theo năng lực học sinh. Có kinh nghiệm trong luyện thi THPT (9-10) môn toán, luyện thi Đại học môn toán và lý. Lấy lại kiến thức cho học sinh mất gốc hoặc nâng cao thêm kiến thức cho học sinh giỏi.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985