Tuyết Nhung

Tạo yêu cầu

Tuyết Nhung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 12
  • Quận 10, Quận 11, Quận 5

Là một người dễ gần, hoà đồng, đôi khi khá nghiêm khắc, khá tỉ mỉ, cẩn thận. Có một chút siêng năng trong quá trình học tập, cố gắng sẽ trở thành một người bạn, người đồng hành với các bạn trong quá trình học tập.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985