Tuyết Nhung

Tạo yêu cầu

Tuyết Nhung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 12, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Bình Thạnh, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5

Là một người dễ gần, hoà đồng, đôi khi khá nghiêm khắc, khá tỉ mỉ, cẩn thận. Có một chút siêng năng trong quá trình học tập, cố gắng sẽ trở thành một người bạn, người đồng hành với các bạn trong quá trình học tập.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985