Vi trần vương anh

Tạo yêu cầu

Vi trần vương anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Đã tốt nghiệp
  • Hải Phòng
  • Tiếng Trung
  • Quận Ngô Quyền, Quận Lê Chân

Vui vẻ, thoải mái, dễ gần, có trách nhiệm trong công việc, cần cù, chịu khó

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985