Viên Thị Thùy vân

Tạo yêu cầu

Viên Thị Thùy vân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4

Bản thân em là sinh viên năm nhất, tại Đại Học Thủ Dầu Một ngành ngôn ngữ anh. Em sẽ có trách nhiệm và nghiêm túc với lớp mà em đã nhận và giảng dạy khi chọn làm gia sư, mong muốn của em là muốn học sinh tiến bộ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985