Võ Đắc Phương

Tạo yêu cầu

Võ Đắc Phương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5, Quận 6, Quận 8

Mình là sinh viên năm 3 Đại học Khoa học Tự Nhiên, đã có kinh nghiệm làm gia sư, kiên nhẫn, nhiệt tình với các bé.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985