Võ Gia Hương

Tạo yêu cầu

Võ Gia Hương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Báo bài, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Văn lớp 6, Văn lớp 7

- SV ĐHSP TPHCM
- có kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh từ 1-7
- kĩ nănng dạy học do tham gia nhiều khoá dạy tình thương

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985