Võ Hoàng Thị Thuý Hiền

Tạo yêu cầu

Võ Hoàng Thị Thuý Hiền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa lớp 9 , Lý lớp 9 , Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2

Hiện tại là sinh viên năm 4, chuẩn bị tốt nghiệp. Em đã có kinh nghiệm dạy kèm được 3 năm. Thế mạnh về các môn tự nhiên, khả năng truyền đạt tốt. Tâm lý, nhiệt với học sinh. Từng là thành viên của CLB tình nguyện của Khoa, tổ chức các chương trình tìm hiểu khoa học cho các bạn học sinh tiểu học, và các bé học sinh có nhu cầu đặc biệt tại trường Chuyên Biệt quận 10.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985