Võ Thị Hải Yến

Tạo yêu cầu

Võ Thị Hải Yến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên ngành, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh online, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Quận Thanh Khê, Quận Hải Châu

Sinh viên năm 3 Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Trung bình GPA các năm 3.25/4
12 năm học sinh giỏi
Tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp 2 và cấp 3 ( cấp 2 được giải 3 cấp huyện )
Có kinh nghiệm làm gia sư
Tiếng Anh điểm luôn trên 8

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985