Võ Thị Lệ Thiên

Tạo yêu cầu

Võ Thị Lệ Thiên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa lớp 8, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Maths, Rèn chữ, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Tôi đã tốt nghiệp vào tháng 3/2019. Hiện đang Nhân viên dinh dưỡng tại công ty The Caterers. Tôi đã làm gia sư từ năm 2 đại học và có kinh nghiệm dạy khối lớp cấp 1 và cấp 2.
Với cách diễn đạt và phương pháp dạy riêng của mình tôi đã giúp các bé tiếp thu kiến thức hiệu quả và có kết quả tốt trong học tập. Quan điểm của tôi trong giảng dạy là khuyến khích, tạo hứng thú trong quá trình học, điều đó sẽ tạo động lực cho bé và sẽ mang lại kết quả tích cực hơn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985