Võ Thị Phương Anh

Tạo yêu cầu

Võ Thị Phương Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1986
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Nha Trang

Xin chào. Tôi là người có tính kiên nhẫn và có trách nhiệm với công việc của bản thân. Có kinh nghiệm gia sư hơn 10 năm. Có thể dạy Toán, Tiếng Việt tiểu học; Toán, Lí, Hóa lớp 6, 7, 8, 9.
Tôi đã tốt nghiệp sư phạm. Hiện tại đang là giáo viên.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985