Võ Thị Thu Hương

Tạo yêu cầu

Võ Thị Thu Hương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Quận 2

Là giáo viên có kinh nghiệm với những phương pháp đặc biệt tôi tin rằng sẽ giúp học sinh đặc biệt tiến bộ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985