Võ Trần Thiên An

Tạo yêu cầu

Võ Trần Thiên An

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Đàn Violin
  • Thành Phố Nha Trang

Tôi là giáo viên dạy violin, có kinh nghiệm dạy cho cả trẻ em và người lớn. Tôi có kinh nghiệm đi làm show chơi violin, chơi cùng bạn nhạc, chơi cổ điển, nhạc nhẹ, tiểu phẩm violin, chơi nhạc trong nhà thờ.
Tôi có mở lớp dạy violin tại nhà.
Ngoài ra, tôi cũng dạy và chơi organ và piano cơ bản.
Tôi đã học và chơi đàn violon từ năm 2010 tới nay.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985