Vũ Đức Minh

Tạo yêu cầu

Vũ Đức Minh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình C, C++, C#, Lập trình Python, Lý lớp 11, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2

Là sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa
có thể dạy các lớp Toán ,Lý ,Hóa
chuyên Python, C++
có kinh nghiệm dạy python

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985