Vũ đức tùng

Tạo yêu cầu

Vũ đức tùng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1986
  • Đã tốt nghiệp
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12

Vui vẻ nhiệt tình dạy toán lý hoá từ lớp 8-12. Khu vực thủ đức quận 9 và dĩ an bình dương

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985