Vũ Minh thu

Tạo yêu cầu

Vũ Minh thu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Hải Phòng
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Hải An

Hiện tại đang học lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng, lớp 10 học sinh giỏi với tổng trung bình môn là 9.0, và đang là đội tuyển hoá, tuy vẫn học THPT nhưng có kiến thức nền tảng và có thể dạy được kiến thức nâng cao.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985