Vũ Thị Thanh Nhàn

Tạo yêu cầu

Vũ Thị Thanh Nhàn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Trống Cajon, Đàn Guitar, Đàn Ukulele
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Giáo Viên dạy guitar căn bản, ukulele, cajon.
Kinh nghiệm 6 năm đi dạy, giáo trình dễ hiểu.
Đảm bảo 3 tháng có thể Đệm Hát và solo căn bản.
Khắc phục trường hợp không thể hát khi chơi nhạc cụ, yếu tiết tấu, yếu nhịp điệu.
Nhiệt tình và tôn trọng học vien.
Sau giáo trình học Viên có thể đọc sheet ,Đệm, Solo, Hiểu về Giọng, Âm giai, Hoà Âm, Nhịp, Điệu.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985