Vũ Thị Thoa

Tạo yêu cầu

Vũ Thị Thoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1979
  • Giáo viên
  • Vĩnh Phúc
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Vĩnh Yên, Huyện Tam Dương

Có kinh nhiệm nhiều năm dạy gia sư và có nhiều học sinh giỏi thi cấp tỉnh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985