Vũ Thuý Nga

Tạo yêu cầu

Vũ Thuý Nga

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Múa đương đại, Nhảy hiện đại (Dance), Nhảy Hiphop, Nhảy Sexy Dance

Mình là biên đạo múa, có kinh nghiệm 7 năm theo nhảy múa và 3 năm đi dạy để tích luỹ kinh nghiệm.
Mình là người hoà đồng và nhiệt tình, và làm việc có trách nhiệm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985