Vương Đức Tài

Tạo yêu cầu

Vương Đức Tài

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Guitar
  • Quận 1, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Hiện đang học chuyên ngành guitar cổ điển tại Nhạc Viện TPHCM năm thứ 3. Có kinh nghiệm giảng dạy gia sư và các trung tâm âm nhạc, độ tuổi học viên từ 10-60 tuổi.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985