Vương Minh Tuấn

Tạo yêu cầu

Vương Minh Tuấn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Tôi hiện đang học tập tại trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. Tôi học ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa, thuộc khoa Hóa Học. Tôi là 1 người có trách nhiệm và nắm vững chuyên môn giảng dạy.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985