Xa Thị Hợi

Tạo yêu cầu

Xa Thị Hợi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Đã tốt nghiệp
  • Đà Nẵng
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận Thanh Khê

-Có kinh nghiệm dạy 1 năm hợp đồng tại trường Tiểu học.
- Có kinh nghiệm dạy học các học sinh chậm hơn so với các bạn trong lớp.
- Siêng năng, chịu khó, nhiệt tình

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985