Cần bạn chơi Saxophone tại Tuy Sơn, Bắc Ninh
Mã lớp: 20134

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 09:57 18.08.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Quang Đạo, Tuy Sơn, Bắc Ninh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 20h đến 21h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone098 707 5826