Cần gia sư cho bé lớp 3 tại Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mã lớp: 10885

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 18:30 03.11.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 6 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Liên Chiểu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Báo bài
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Toán lớp 3098 707 5826