Cần gia sư dạy kèn Harmonica từ cơ bản tại Đà Nẵng
Mã lớp: 1769

Harmonica từ cơ bản

 • Tạo lúc: 18:40 16.02.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 13h đến 17h
  • Thứ 3, Thứ 5: 13h đến 21h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826