Cần gia sư dạy piano tại Nha Trang, Khánh Hoà
Mã lớp: 8939

  • Học phí : 180,000/Buổi

học viên 14 tuổi

  • Tạo lúc: 13:03 01.06.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Bình Tân, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Piano098 707 5826