Cần gia sư môn Autocad tại Điện Bàn, Quảng Nam
Mã lớp: 4664

 • Học phí : 200,000/Buổi

Chỉnh sửa những bản vẽ

 • Tạo lúc: 12:14 07.07.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: 1 Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 21h
  • Thứ 7: 9h đến 21h
  • Chủ nhật: 10h đến 21h
 • Môn học:
  • AutoCAD098 707 5826