Cần gia sư môn báo bài lớp 5 tại quận 1, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 9750

 • Học phí : 2,500,000/Tháng

yêu cầu gia sư nói giọng miền nam, ngày 1/9 bắt đầu học

 • Tạo lúc: 10:08 06.08.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Báo bài
  • Tiếng Anh lớp 5
  • Tiếng Việt lớp 5
  • Toán lớp 5098 707 5826