Cần gia sư môn Business statistic Học ONLINE
Mã lớp: 9767

thời gian sắp xếp, Học viên là sinh viên năm nhất học tại nước ngoài ở Úc khoa kinh tế

 • Tạo lúc: 18:43 07.08.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 20h
 • Môn học:
  • Các môn đại học khác098 707 5826