Cần gia sư môn Đàn Tranh Trung Quốc tại Hà Nội
Mã lớp: 18329

học viên 40 tuổi

 • Tạo lúc: 15:00 13.02.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Đàn Tranh Trung Quốc (Guzheng)098 707 5826