Cần gia sư môn Đàn tranh Trung Quốc tại Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13837

 • Học phí : 350,000/Buổi

Học viên 28 tuổi, địa chỉ học 24779 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • Tạo lúc: 12:00 24.10.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 4 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật: 15h đến 16h
 • Môn học:
  • Đàn Tranh Trung Quốc (Guzheng)098 707 5826