Cần gia sư môn Guitar tại Châu Thành, Tây Ninh
Mã lớp: 10734

thứ 7: 18h30

  • Tạo lúc: 19:56 22.10.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Minh Châu, Bình Hòa, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826