Cần gia sư môn Guitar tại Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk
Mã lớp: 14320

học viên 30 tuổi, học tại nhà giáo viên

  • Tạo lúc: 20:54 12.01.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: dân phố, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826