Cần gia sư môn Harmonica tại Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng (học tại quán cafe)
Mã lớp: 6047

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 14:37 16.09.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826