Cần gia sư môn Harmonica tại Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mã lớp: 9157

học viên 11 tuổi,

 • Tạo lúc: 10:16 20.06.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Xí, Liên Chiểu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 14h đến 17h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826