Cần gia sư môn Harmonica tại Nha Trang, Khánh Hòa (học nhà gia sư)
Mã lớp: 9475

học viên 27 tuổi

 • Tạo lúc: 09:08 09.10.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Cầu Dứa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826