Cần gia sư môn Harmonica tại Quận 5, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11208

học viên 40 tuổi học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 15:49 15.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: Đường Trần Hưng Đạo, phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 19h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826