Cần gia sư môn Harmonica tại Sơn Trà, Đà Nẵng (học tại nhà gia sư)
Mã lớp: 3400

học viên 40 tuổi, học viên có kèn rồi, học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 10:04 11.05.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 21h
  • Thứ 7, Chủ nhật: 15h đến 17h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826