Cần gia sư môn Harmonica tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13455

học viên 30 tuổi, học từ cơ bản, ngày 23/7 bắt đầu học

 • Tạo lúc: 09:06 03.07.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 4 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 20h đến 21h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826