Cần gia sư môn Kế Toán tại Quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11736

học trên thương mại, làm báo cáo thực tế

 • Tạo lúc: 17:47 22.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 12h đến 15h
 • Môn học:
  • Kế toán098 707 5826