Cần gia sư môn Khiêu Vũ giao tiếp tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 6179

  • Học phí : 250,000/Buổi

rảnh thứ 2,3,4,5,6,7,cn: sáng 5h00, hoặc 5h30, học viên sinh năm 1989

  • Tạo lúc: 08:54 23.09.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Đường Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826