Cần gia sư môn Khiêu Vũ giao tiếp tại Bình Thạnh (học tại nhà gia sư)
Mã lớp: 3198

  • Học phí : 500,000/Buổi

Chỉ học 6 buổi, rảnh các ngày lễ thứ 2,3,4,5 buổi sáng và buổi chiều

  • Tạo lúc: 17:02 27.04.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 6 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Bùi Đình Tuý, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826