Cần gia sư môn Khiêu Vũ giao tiếp tại Thuận An, Bình Dương
Mã lớp: 9470

 • Học phí : 300,000/Buổi

gần siêu thị Lotte, học viên 55 tuổi, ưu tiên nữ gia sư

 • Tạo lúc: 13:32 01.08.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: eco Xuân, số 3 Đại Lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 17h đến 21h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826