Cần gia sư môn Lập trình php tại Cầu Giấy, Hà Nội
Mã lớp: 10870

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 20:36 13.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đường Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 6: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Lập trình web PHP098 707 5826