Cần gia sư môn lớp 3, lớp 4 tại Bến Cát, Bình Dương
Mã lớp: 13069

 • Học phí : 2,500,000/Tháng

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 08:46 19.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Khu Đô Thị Thịnh Gia, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 3
  • Tiếng Anh lóp 4
  • Toán lớp 3
  • Toán lớp 4098 707 5826