Cần gia sư môn nhảy Zumba tại Cầu Giấy, Hà Nội
Mã lớp: 9571

  • Học phí : 400,000/Buổi

học viên rảnh thứ 2,4,6 vào buổi trưa 11h30 đến 12h30, ngày 24/8 bắt đầu học

  • Tạo lúc: 19:26 27.08.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 6 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: 30 Đinh Núp, Cầu Giấy, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy Zumba098 707 5826