Cần gia sư môn Organ tại - HỌC ONLINE
Mã lớp: 13548

  • Học phí : 150,000/Buổi

bé 10 tuổi đã học được 2 tháng

  • Tạo lúc: 18:35 25.07.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nha Trang - HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Organ098 707 5826